Горан ЛАЗАРЕВИЋ – Азбука, знакови и значења


10157373_10203451140937661_3960917789077772432_n

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА О СЛОВЕНСКОМ ЗАЈЕДНИШТВУ

Помаже Бог ,браћо и сестре, срборасјани

Сабрали смо се овде да зборимо себи и другима ко смо и шта смо,куда и како,са ким и зашто…

Глагољаћу накратко о језику и речима.

Језик је и са земље (з) и са неба ( ик ) : је з ик. И језик и Срби су и са земље и са неба.

Језиком је задато оно што се њиме и како се њиме може мислити.Сав је од знакова и од симбола.

Реч је знак и симбол и исказ Бога Истинитога,она је,као и сам Бог -ТАЈ реч, мушки оплодни принцип који се спушта на Земљу и у нас да нас оваплоти у временима и просторима, да потече – јер РЕ/Ч и РЕ/КА имају исти извор,исти корен,исти симболизам … Као и вода ВОДИће нас увиру у Једно,у вечно кретање и враћање на почетке.А наши срборасјански почеци и преци су ЈЕДНО…И реч и река су текли, гранали се, примали нас на своје плодне обале и у своје плодне воде и давали нам АРОјанску / аријанску снагу идентитета…

Реч је ради истине,истина је ради кретања,кретање је ради спајања,спајање је ради Рода и настављања истине и кретања . Истина је стина и тин ( зид ) од кога се одбијају све лажи о нама,о нашој славној прошлости и ширењу на све стране земнога шара. Реч је ради Стварања које је основни Божји принцип. Стварање доноси испуњење празнине – Смисао.

Графизам ,сликовност србског слова Р јесте приказ кретања Сунца ка зениту, стога у нашем језику слово и реч Р јесте симбол и исказ КРЕТАЊА.То кретање није обично,то кретање је божанско,спирално,а из њега происходе сва остала земаљска кретања.Србски сељак и сточар гони стоку извиком и узвиком : РРРРРРРРР
…И непријатељ се у борби гони истим узвиком : урррррра…УР- РА одјекује и Црвеним тргом у Москви, преведено на савременији,разумљивији језик то значи : СУНЦЕ ( Ра ) је наш Господар ( ур ).Господар наш је Сунце – Ур Ра..

РА је србски бог сунца у старом Мисиру – античком Египту и у свим срборашким земљама диљем Европе,Африке и Азије. РА је и старо име реке Волге.РА је излазеће сунце,ЈАРКО сунце,ЈАРИЛО, Јара, Јар, Ар, РА, Јарес или Арес у античкој србо/грчкој , Марес или Марс у античком србоРиму у функцији ратног бога.У Тројединству он је плоднотворни, чувотворни и ратноодбрамбени. Јарослав је Јар светли,слава Сунцу,слава богу Јару…Јарослав је и Јар славни,небески ( х јар )…јар је Х ар,у Индији Хара Кришна…

Срборасјани су православци,а ПРАВОСЛАВЉЕ значи БОЖЈА ЧИСТОТА,истинска правда, светло Божије, белина, светлина… ПРАВОСЛАВЉЕ је старије од Христа.

УС,Усил је срборашански,етрурски, ет-РУСКИ бог Сунца.Ус је у значењу горети, жарити, учено/плодно слови…
РУС је онај који кретањем учено,плодно слови…Ус је и кретање надоле, тако да РУС може значити и служитељ – стога изговорно сам пре за РАС него РУС, Рассија пре него Русија…служитељ посматрам у смислу служења заједници, збору, сабору,па самим тим и себи самоме.

Сунце у народним бајкама је и Жар птица и Илија Муромец ( Иља,Илиос,Хелиос ) и Иван Краљевић и Марко Краљевић. Краљевић је син краља,Сунце је син нашег краља небеског.И многи земаљски краљеви су себе изједначавали са сунцем,зато се и говорило : светли царе…Жар птица је прва птица,птица Вишнуа,златна птица,птица бога сунца.Људима доноси ватру са неба,ноћ претвара у дан.Њена златна пера зраци су сунца,а налазимо је у башти са златним јабукама које су симбол младости и плодности.

Велики Тесла је сањао и намеравао да осветли Сибир.Ипак,они Други нису жалили ни времена ни средстава да га одведу да прво осветли Америку. Нешто касније,једном приликом, у тренутку, осветлио је и Сибир..У познатом интервјуу из 1899 године Тесла каже : „…Срби су Посредничко племе међу народима, трговци сунчаном енергијом на Земљи. Роба им данас слабо иде, па су се забринули. Лепота и мирис руже могу се узимати као лек, а сунчеви зраци као храна”.
Знао је велики Тесла да Сунце је наша исконска храна,наш Бог,наш заједнички праотац, да нам је оно дало суименску одредницу једног истог народа : СРБ и РУС,да нас је одредило цикличним кретањем,у његовом смо кругу, његовом КОЛУ, коловрту… У славу њега,у славу његову играмо Коло или Хоро ( то је сунчев круг ), спремамо му Колач, колонимо се,коледамо се, колендаримо се,од колена смо истог, белимо свој образ…

Код Срборасјана су Бог и Сунце исконски симболи ритма (Аро ), симболи и знаци плодности, умности, правде; ко живи у том ритму ( Аро,Арја ) тај је у физичкој и духовној равнотежи,душа је спојена Богом/ умом ( богоумно ) и људским срцем; људи проналазе свој склад и равнотежу између срца и ума,између неба и земље…Бог је саздао свет да буде у равнотежи ,а срборасјани су ту да то душом,срцем и умом чувају…Они који су покретани и држани Богом и његовим законима су СЛОБОДНИ људи…стога и СРБ и РУС као синоними означавају и СЛОБОДНЕ ЉУДЕ,оне који се не дају тако лако покорити. Вишемиленијумска борба њихова за очување слободе то показује,они су вучари, варјаги, валкари, балкари, балкирис…Њима руководи врховни делилац правде,онај који усаглашава и доводи у стање равнотеже Јав и Нав – Бог Правде,зато му и певамо кроз химну : Боже Правде…

Сунце је СУРја у језику белопутих људи у прадавној Индији .Тај језик се звао деванагари,данас је познат као санскртам – довршен,целовит…Сунце,СУР-ја читано унатраг даје РУС ја…

На стотине је имена у санскриту за Сунце ( сата нама – сто имена ).Једно је и Учча – велики учитељ,велики учитељ зна и шири то знање,као небески учитељ ( Х Јар,хар ) он је харизматичан. Код нас је познат и као Сто имен, Сто јан… Сата нама је каснијим затирањем и злонамерним преобраћањем претворено у име злог божанства – САТАНА…

РАС,Расјан,Расјанин,Рашанин је припадник народа који слави Сунце,живи у складу са његовим кретањем и ритмовима, слави га као свог првог претка – Бога оца,слави га као свог САБРАТА и зато је и Сораб и Сураб и Сер б – СРБ… Стога су Рас,Рус и Срб исто и једно и јединствено, једнокрвно и једнородно…

Од Рас је и РАСА,снага и посебност врсте.РАСА је РАСАД, Расадни, Расани, срборашани – они који знају,дају, шире, расађују и СЛАВе Божју реч и Божје законе.

Од Рас је и РАС-УМ ( разум ),снага поимања,умност која досеже небеса у циљу прожимања са својим богом.
СРБ,Рус и Словен су једно и исто.Словен ,у најизворнијем значењу, је онај који слови белином,чистотом проистеклом пре свега из чистоте расе.На иберском или хебрејском језику реч „ловен“ је позајмљеница,србизам у значењу – бео,чист.У хибридном језику из петнаестог века, који данас познајемо као енглески, србизам ЛОВЕ или њихово изговорно „лав“ је ЉУБАВ,она чиста и од Бога дата.

Пруси су Перруси ,Руси Перуна – Венети,Венеди,Венди…Рурик је РУ РИК,руски краљ…кретања плодно,кретање плодног господара…РИК је Р ИК – кретање небеско,прави господари и краљеви ( рик,ри,рекс,рич…) давали су себи и узимали небеска обележја,били су изасланици неба ( ИК ) и богова на земљи ,китили се краљевским и божанским обележјима.

СБР је језичка одредница која РАСчлањена казује : С – слови, Б – божјим,Р – кретањем,СБР,то је и место где су срборасјани сабраћа, СБРани, сабрани, зборени,удружени и само тако,у славу свог Бога сунца, јаки,славни и непобедиви.
СБР је СИБИР,СОБИР,САБИР,СЕБАР.Сибир су све раске земље,све Рашке земље,свуда где смо расјани, свуда где смо расејани једнорођењем, једнород-јем… РАС сејање – сеобе срба,сејање срба,сељење срба, рассијање – РАССИЈА, Ассирја, Сирбија,Сербија…

На сабрање нас позивају и за многе несхватљиве и непреводиво неразумљиве изреке и брзалице: Абра кадабра – Абракадабра је сабрака дабра – сабраћа добра,сабрание,собрание,сабрањење,снага заједништва у плодности и стварању,чувању и брањењу…Херодот, отац историје зато и вели : они су најмногољуднији на свету…Ен ден дину сабарака тину, сабарака тика така,елем белем бу – у језику Срборашана дин,дун,тин и тун су језичке одреднице за утврду, тврђаву,утврђени и добро зидани,брањени град…ен ден дину је у значењу : свакога дана се сабирајте и сабирањем утврђујте,јачајте,снажите једни друге ; сабарака тину – сабраћа зидови нека су ,штитови у свом сабраниу, тврђава одвраћања и отпора…сабарака тика така – нека се сабраћа тикају,тицају,додирују и сабирају тако да елем белем – да буду бели и светли и сјајни и ратоборни у брањењу свега својега и тиме бу – плаше врагове.

Три пута се љубимо и наздрављамо, три пута дотичемо лице једносуштног, троликог ,тројединог Бога – Триглава,крстимо се са три прста славећи његово име.Славимо га у СВАРГИ,његовом и нашем свеопштем тројству – у Јаву, Праву и Наву.Ми смо чувари,вари,варјази…три боје имамо у застави : црвену-Оче наш ватрени,плаву – на небу плавом,Белу – да слави се име твоје БЕЛ.

Сарбски народ је једини и исконски власник симбола три прста.

Најновија електромагнетна истраживања Сунца показала су да на Сунцу важи космичко правило броја три.Када се на видљивој страни Сунца јави вулкан он се увек јавља три пута, смер магнетних поља на Сунцу мења се после три ротације Сунца, сваки удар Сунчевог ветра веће густине изазива љуљање магнетног крста на северној хемисфери три пута . Све што се дешава на Сунцу и космичком простору, дешава се три пута.
Синоптичка ситуација на Сунцу има поновљивост три пута а један циклус синоптичке ситуације траје 7 дана. После сваких седам дана почиње нов електромагнетни циклус који траје поново седам дана.
Седмица је природна нематеријална временска јединица која указује да осим материјалних астрономских мерила постоје духовна мерила времена.

СРБ је : (с) слови (р) кретањем (б) божјим : СРБ – онај који следи Божји пут и Божје законе,који је истурен према другима и брани култ међе у свом слободарском кругу у духу слободе,у свом изразу части и поштења.
Срб је од Мајке Земље,Божје воде,Божје душе и Божје умности.Бог србски је Бог отац који је сав од ватре,светла и Јара,сиви хроми вук,Кур Јак.

Овде,на новчићу, је прича о Србском Календару и Знаку уједињења ИСТОГ народа који је био подељен између себе на ДВА мања. Година је 7520та унатраг,време када се креће у нову србску будућност…време уједињења и савеза,нове саборности…и када почиње НОВО рачунање времена…

– ВИРАЛ, ктиторски поздрав давних времена, врста племићког поздрава и потврда вредности учињеног ( као данас – верно, вреди … морално,часно…)
– С К В на ВИЕ Аро ( велико свануће божанства Аро,победничко уз помоћ Бога АРО )…зато смо Аројани…

Пошто су се ујединили ,урадили су СИМБОЛ ЧАСТИ који више нико не би смео да прекрши…Овај знак је основа слова Ч,Ш,Џ,ШЦ ( шчастје, част,чистота,шар земљин ..) .Овај знак је и основа симбола оцила који се касније појављују у савременом србском грбу…

21.април.2012. ( 7520. ) Горан ЛАЗАРЕВИЋ – Азбука,знакови и значења

 

Руски дом, Београд

Advertisements

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

w

Повезивање са %s