Владан Пантелић: Живот је песма рођена у тишини


Поводом изненадног одласка Песника свих песника Драгана

Симовића у Свети Златни Ириј, јавио се велики број љубитеља

његовог стваралаштва преко Журнала, али и телефоном и мејлом.

Одговорио сам директно многима, а посредно одговарам свима  

другима, и онима који су, иако изненађени и у тузи, дали подршку

новом уредништву – одговарам на начин који би и Драган сигурно

волео. И ја сам добро прободен одласком свог најбољег пријатеља.

Али снажно прихватам и знам да он душевно и духовно нигде није

отишао. Одсневао је један сан на Мидгарду, добио је своју паузу, и

увек га можемо наћи у просторима наше душе. Наћи ћу и налазим

снагу да разгрнем своје сећање у коме живе многи наши сусрети, и

кристално јасно звоне многи наши разговори. У наредном периоду,

када то буде пригодно, писаћу о томе.  А данас…

*

У лето двадестипрвог рујна 2002. године, Драган је боравио код

мене у селу Тијању. Прве вечери боравка изненада је рекао да је

намерио да о мени пише књигу. Рече да јој је већ дао наслов –

Праскозорје праискони. И рече да је дао и поднаслове – Сусрет са

ришијем од Тијања у Пољу од каћуна, и – Посвећеничко путовање

Владана Пантелића. И још рече да је то прва половина књиге, а да ја

треба да напишем други део. Упита ме имам ли оловку и папира да

одмах ударимо почетни стваралачки печат за будућу књигу. Драган

је започео песмом, ја сам малчице оклевао, потом је кренуло као

разговор. Причали смо брзо, отворило нам се, а ја сам записивао не

гледајући папир.

*

Дијалог двојице песника мистика,

Драгана Симовића и Владана Пантелића,

у Тијању, у ноћи тијој, подно уснулих звезданих јата

*

ДС: Молитвом се држим

За скуте Твоје

Господе, мој Господе

.

Да се не изгубим

Да не залутам

.

У свету овом

Од опсене

Господе, мој Господе

ВП: Тијање – место великог будућег ходочашћа.

ДС: Тијање – место светог тиховања и рођења нових посвећеника,

ришија србских.

ВП: Тијање: напустите пут безсмисла,  у к л о н и т е   к а м е н,

проживите!

ДС: Тијање – расковник што отвара печате унутарње тишине и

шутње. Место рођења духовног сунца. Србија се вазноси небесима

понад Тијања. Пупак унутарње Васене. Песник се рађа као мистик и

посвећеник, тихујући у Тијању.

ВП: Поље каћуна и звекет малих металних војника. Плачем у стиху.

ДС: Тијање – алхемија песничке речи рођене подно вечерњих

румених облака што се зрцале у језеру унутарње тишине.

ВП: Тијање: посматрам себе како посматрам са Орлове. Срце титра,

јер … одасвуда нема његовог различка.

ТИ СИ ЈААА, ЈА САМ ТИИИ…

ЈА – ТИ, ТИ – ЈА(ЊЕ) је МИР.

НЕ ПОСТОЈИ ЗАКОН

ДЕЛОВАЊА ПРОТИВ ЉУБАВИ.

ДС: Сиђи у суштаство свог унутарњег пробуђеног песника и на

мапи своје душе потражи Тијање лековито, овострано и онострано.

То је пут смисла који васпоставља нове Васељене у безсмислу

Велике Празнине.

ВП: Дођите у Тијање да се сретнете са својим суштаством. Улог је

велик: ваш васколики предходни живот!

ДС: Песник вам кроз векове и светове поручује: Свако од вас  ј е с т е  

и   б и в а  највеће чудо у свим световима. Ви сте у Богу и Бог је у

вама, и Божје Суштаство дела кроз битије ваше. Свако од вас мора

да роди самога себе кроз Бога у себи.

ВП: Хармонија косова и зрикаваца. Звезде крупне као лубенице.

Мука ми је, мука  ч у д о с т в о р љ и в а… Шта је са вашим миром,

шта је са вашим миром?

ДС: Зурећи у дрво самотно у даљини нисам знао да ли ја шумим

на ветру или дрво пева песму од искони мед звезданим јатима у

вечности. Дрво је сневало мене, ја сам био песма дрвета рођеног пре

свих светова.

ВП: ОЈ; ТИЈАЊЕ; ТИ СИ АДАБ – ПРАИСКОНО СЕЋАЊЕ МОГА

ДУХА!

Ој, Тијање, ти си  а д а б, праисконо сећање мога Срца!

Ој, Тијање, ти си адаб – праисконо сећање мога Тела!

ДС: Дођите у Тијање да живите снове које сте вековима сневали, јер

пут сневања јесте пут живљења. Живот је само један сан

без почетка и свршетка, и песма рођена у тишини.

ВП: Како Те лако видим у Тијању, мој премили Боже!

ДС: Тијање вам поручује: божански исцелитељ је у вама. Ваша

љубав, безкрајна као море, исцељује душу вашу рођену од

светлости и у светлости. Бити исцељен значи бити цео, и бити једно

са свим бићима и иним световима.

ВП: Проживи! Ако си мртав, како ћеш знати шта су Љубав, Сврха,

Суштина, Извор?! Како ћеш знати Прапочело свих прапочела? Како

ћеш знати Жижу свих жижа?

ДС: А Песник тајносани открива тајну речи: Тијање значи да си баш

ТИ ЈАЊЕ Божје, и да си баш изабрани и посвећени, и да си баш ти

одговоран за судбину Васељене, и да си баш ти уписан у КЊИГУ

ЖИВОТА ВЕЧНОГА, и да баш ти можеш да родиш силне светове о

којима никада ни сневао ниси.

ВП: У Тијању си – не шкртари! О-твори Срце, још га отвор-и! Не-

отвориш ли га, разбиће те Чаир, разбиће те Главичорак, разбиће те

Трњаци, разбиће те… Ходај чврсто, али тихо…

ДС: Ако мене питате, Тијање је једна песма која се тишином рађа, а

пева у шутњи. Јер живот је вредан онолико колико има божанске

поезије у њему и речи преточених у стихове љубави. Живот је

огрлица од речи љубави.

ВП: Ходао сам громко по врховима планина. Тресла се Васељена. У

Тијању  з н а м:  треба бити  т и х…

ДС: У Тијању се сусрећу и препознају душе што су се тражиле кроз

векове и светове. Јер Тијање није само пребивалиште на Земљи, већ,

пре свега, обитавалиште на небу и иним небесима. Кад проникнете

у ове стихове Песника тајносаног, доћи ћете до спознаје да није

било рођења и да неће бити смрти, већ да одувек ЈЕСТЕ И

БИВАТЕ, а да изван тога – ЈЕСАМ И БИВАМ, ничега није било,

ничега бити неће.

ВП: Ој, Месече, ратниче, не лови рибу и ракове, већ разбуди сва

заспала срца и отклони нам  д а л к о в е! Ој, Месече, ратниче,

завири јој кроз прозоре, отвори јој срца трезоре! Ој, Месече,

ратниче, у Тијању саборниче!

ДС: А Тијање – Нова школа у Новом добу за Новог Човека, који

рађа самога себе у духу светоме у себи, и од себе путује ка себи,

свестан да је он један једини у Васељени – и Пут и Истина и Сврха

и Смисао; и да љубећи самога себе љуби све што ЈЕСТЕ једно са

Богом и у Богу.

ВП: У Тијању је скривено  о г л е д а л о  в е ч н о с т и. Види га

мистично око. Можете га и ви видети, ако сте живи. У Тијању свака

кућа има змију кућевницу, змију шареницу. То је иста она змија –

кундалинка, што дрма вашу кичмицу.

ДС: А Тијање гласом песничким кликује: далека звездана јата, с

вама ћу на пут далек, да сневам и да певам.

*

Неколико дана после овог песниковања, у Тијању нас је посетило

десетак људи из различитих места. Дошли су, углавном, да виде и

чују Драгана, а и ја сам им постајао све интересантнији. У

разговору, који је био пријатељски и у поштовању, дотицали смо се

разних тема. Драган је давао кристално јасне и кратке одговоре у

виду формула, а слушати га, била је права дивота. О томе ћу писати

другом приликом. Неко из групе је мени поставио питање – каква је

разлика између Тијања и Тијаније. Одговарајући рекао сам – да је

Тијање, географски и енергетски, занимљиво место, а Тијанија –

унутарњи простор, илити стање свести. Да би то видели и

прихватили, предложио сам им да тог трена урадимо групну

медитацију. И урадили смо.

ВП: Тиховање у Тијању

.

Молим, затворите очи и утихните.
Исправите леђа и дишите мирно и дубоко.
Дишите мирно и дубоко.
Дубок, дубок удах и дугачак издах.
Заборавите све световне бриге.
Уђите у тихо стање свести.
У Тијању сте. 
У Тииијаању сте.
Чујете ле шум у ушима?
То је шум унутарње Тијаније. 
То је шум Душе света.

.

Потпуно сте унутра.
Постаните свесни Живота.
Ви сте део Живота, ви сте Живот.

.

Осетите сопствено треперење.
Полако се растварајте у струји Живота.
Растварајте се у струји Живота.
Нестаје ваша узана личност.
Немате више своју уску личност.
Ширите се, ширите, ширите.
Ширите се, све више и више.
Немате личност, имате бивство.
Ширите се, све више и више.

.

Ширите се изнад целог Тијања.
Ви сте суштаство Тијања.
Ваша свест је у свакој тачки овог простора.
Треперите као п р о с т о р изнад Тијања.

.

В и д и т е како вам простор даје податке о прошлости.
О с е т и т е како вам простор даје податке о садашњости.
Ч у ј т е како вам простор даје податке о будућности.
Останите у-кључ-ени.
Запамтите све што вас простор Тијања подучава.
Искусите прошлост, садашњост и будућност заједно

…у сваком трену и у свакој тачки простора.
Искусите да је ваша свест у свакој тачки простора.
Ваша свест је у свакој тачки простора.
Осетите се као појединачна и колективна свест одједном.
Oсетите свест Времена и свест Простора… 
Осетите себе као целину и као део Једноте

То је Т и и и ј а а њ е  п р а и с к о н и.

То је Т и ј а н и ј а.

То је Ти-ја-ни-ја.

.

Сада лагано скупљајте свест.
Будите смирени и лагано скупљајте свест.
Скупљајте свест, скупљајте свест.
Лагано се вратите у своје тело.
Вратите се у своје тело.
Постаните свесни главе, руку, ногу.
Постаните свесни свога физичког тела.

Осетите бивство, осетите своју личност.
Осетите да је бивство ваша права природа,
Бивство је ваша права природа.

.

Захвалите Господу на свему.

Увек захваљујте Господу на свему.
Захвалите Господу на свему.

Захвалите Господу на свему.

Осетите захвалност као ВОД ка Господу

Лагано, лагано, отварајте очи.

Лагано, без журбе, отворите очи.

Лагано отворите срце и сва чула.

Лагано отворите очи.

Лагано, лагано отворите очи.

Отворите с в а   т р и ока!

О с т а н и т е   у в е к   б у д н и!

О с т а н ит е   у в е к   с в е с н и !

О с т а н ит е   у в е к   б у д н и!

О с т а н и т е   у в е к   б у д н и   и   с в е с н и!

О с т а н и т е   у в е к   б у д н и!

О с т а н и т е   у в е к   с в е с н и !

Свесним чином поделите своје знање и виђење, Заједници!

Пошаљите своје увиде и своје благослове у Потку!

 

2 comments

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s