Душан Буковић: Владика Дионисије као бранилац надбискупа Степинца


Међу мојим списима, и у мојој “архиви” нашао сам један чланак о владици Дионисију, који је изашао у листу “THE  PITTSBURGH  CATHOLIC  NEWSPAPER”, од 31 октобра 1946, страна 8. Уз чланак је објављена и слика владике Дионисија.

Овај чланак најбоље одсликава све заблуде које и данас гаји наша Српска православна црква према протестантско-римским католичким црквеним корпорацијама, које су нас немилосрдно таманиле и затирале у трагичном XX столећу. Он такође, најбоље одсликава и многе заблуде владике Дионисија јер се заложио у непријатељском римском католичком протестанском естаблишменту у Америци, да брани хрватског надбискупа, усташког викара, претседника државног одбора за римокатоличење православних Срба, злогласног Алојзија Степинца, за време судског процеса у Загребу!

У заштиту Степинца стао је и тешки ратни злочинац Анте Павелић, поглавник тз. Независне Државе Хрватске, који је дословно рекао: “… криво је ако се каже да је кардинал-надбискуп био за хрватску државу а против њеног режима. Но ја и хрватска држава смо заједно, па је Степинац био за мене, за мога Лубурића, мога Вранчића и мој Јасеновац.” (види: Хрватска ревија, Буенос Аирес, 1954; Исто: Стеван Д. Тривунац, “Ми Срби и Степинац, Србија, Fruitland, Ontario, Canada,октобар 1980, штр. 6).

Познато је да је Степинац први полио Павелића “светом водицом”, када је уз помоћ корпоративне пете колоне, окупатора, италијанских и немачких фашиста и национал-социјалиста стигао у Загреб 1941. године. Он је вољом и свешћу подржао злогласни режим Анте Павелића, првог хрватског поглавника, као и Славка Кватерника, првог хрватског маршала у току Другог светског рата. Отворено се ставио на страну наци-фашистичке творевине тз. Независне Државе Хрватске, као и на страну Хрватске комунистичке републике. Он је у меморандуму од 18 маја 1943, којег је упутио злогласном папи Пију XII, дословно рекао: “…Носећи свету мир, мислите, свети Оче, на хрватску нацију, увек верну Христу и вама. Млада Хрватска Држава, рођена у страшнијим и тежим приликама, него било која држава кроз више векова, борећи се очајнички за свој опстанак, показује са свим тим у свакој прилици да жели остати вјерна својим сјајним католичким традицијама и осигурати боље и јасније изгледе католичкој цркви у томе кругу кугле земаљске. У противном, њезином пропашћу или фаталним смањењем – тисуће најбољих хрватских вјерника и свећеника жртвовале би драговољно и радо своје животе да запријече ту страховиту могућност. Не би било уништено само оних 240,000 (две стотине и четрдесет хиљада), прелазника са српског православља, него и читаво католичко пучанство толиких територија са свим својим црквама и својим самостанима.” ( Из књиге: Тајни документи о одмосима Ватикана и усташке ‘Независне Државе Хрватске’; Исто: Вој. Гаћиновић, Народни календар – Аламанах, Париз, 1961, штр. 101).

Када се почела да назире наци-фашистичка пропаст на Источном фронту у току 1943. године, Степинац је подржао у Ватикану и комунистичку клику Јосипа Броза Тита, другог хрватског маршала, који је био познат и по томе, да је успоставио своју диктатуру у Југославији по угледу на Мусолинијеву у Италији. Степинцу није сметао Брозов комунизам, а сметали су му српски и југословенски монархисти! Зато је преко свога емисара, злогласног попа Крунислава Драгановића, упутио и једну изјаву злогласном папи Пију XII, која гласи: “Ако Вас буду питали у Ватикану шта мисли загребачки надбискуп о стању у Домовини, реците свима да ће се он, ако мора бирати између комунистичке власти у хрватским крајевима и четничке власти, одлучити за комунистичку…” (Види: Клиц Триглава, јун 1968).

Интересантно је да сам овај новински чланак, који сам превео, доставио неколицини српских листова и агенција, и ни једна га није објавила. Сматрам да је овај чланак веома важан, зато сам га превео са енглеског на српски језик у целости. Он гласи:

Судски процес  у Загребу православни Владика назива напад на религију.

Либертивил, Илиној, октобар 30 –

Владика који води целу Српску Православну Цркву у Сједињеним Државама и Канади не само да изричито тврди да је судски процес против надбискупа Алојзија Степинца у Загребу, Југославија, сасвим неправедан, него и директан напад на веру као наводно издејствован од комунистичке Русије.

Он убедљиво верује да би Влада Сједињених Држава требала да интервенише у Југославији и да се супротстави прогону вере у тој земљи.

Ове изјаве су импресивније тим више што долазе од једног православног прелата, који је проживео највећи део свог живота у Југославији и једног аутора књига, које се односе на прогон вере у његовој родној земљи. Он је сада амерички држављанин.

Владика Дионисије Миливојевић, који управља Епархијом у својој Цркви за своју земљу и Канаду, примио је “Н. C. W. C. News Service” новинара у своју удобну али скромну резиденцију у православном манастиру Св. Саве у овом малом граду недалеко од Чикага. Био је одевен у службеној мантији и говорио течно енглески језик, иако је дошао у ову земљу 1940. године.

Владика Дионисије има 48 година, тачније годиште надбискупа Степинца, коме је Титов суд донео принуду од 16 година присилног рада, пресуда се сматра као оптужница на основу лажних доказа.

“Овај судски процес је припремљен на политичкој сфери,” . . . изјавио је Владика. “То је намера да се одвоји католичка црква у Хрватској од свог руководства у Ватикану. Тито је отворено изјавио ову намеру”.

“Стратегија која изричито долази од Кремља у Русији, јесте да уништи вођство религије”.

“Треба напоменути да отпор на атеизам је јачи када има инострану подршку. То мислим на Папу”.

Владика Дионисије види само мучеништво надбискупа Степинца ако пресуда Титовог суда – шеснаест година присилног рада уследи.
У потврди његове изјаве да Југословенски режим настоји да ишчупа корен целе религије, владика Дионисије је рекао да има више доказа да Тито сада припрема судски процес против митрополита Јосифа, главног старешине православне Цркве у Југославији. По бројној пастви православна Црква је највеће тело религије у земљи, коју следи католичка Црква.

Православни вођа апелује на све хришћане да раде заједно у одбрани хришћанства. ”Ми се разликујемо у много чему, и то оштро”, рекао је он “али у одбрани хришћанства можемо радити заједно”.

“Хришћанство ће, наравно, преживети. Можемо се надати неким променама у комунизму, евентуално, вршењем притиска самог народа, комунизам мора познавати хришћански морални закон и хришћанство само по себи. Међутим, јака одбрана је тренутни проблем”.

Враћајући се надбискупу Степинцу, Владика са жестином изговара ову молитву:

“Боже помози му да одржи свој дух на висини и да истраје, како би кроз његову храброст хришћанство могло да победи”.

* * *

Енглески текст, гласи:

“ZAGREB  TRIAL  CALLED  BY   ORTHODOX   BISHOP  ATTACK  ON   RELIGION
Liberthyville,  ILL.,   Oct.  30  (NC)  –  The  Bishop  who   heads the  entire  Serbian  Eastern  Orthodox   Church  for  the  United  States  and  Canada  not  only  asserts  flatly  that  the trial   of   Archbishop  Aloysius   Stepinac   of   Zagreb,  Yugoslavia,   was   grossly   unjust,  but   that   the  trial  was  a direct   onslaught   on   religion  as   such,  engineered   from communist   Russia.
He  vigorously   believes   the   United   States   Government should   intervene   in Yugoslavia   in   opposition  to   the persecution   of   religion   in   that   land.
These   expressions   ere   all   the   more   impressive   as coming    from   an   Orthodox   prelate    who   lived   most   of his   life   in   Yugoslavia,   and   is    the   author   of    books concerning   religious    persecution   in    his   native   land.  He   is   now    an    American    Citizen.
Bishop   Dionisije   Milivojevich,   who   directs   the   diocese of   his    church   for   this   country    and   Canada,   received  an    N.  C.  W.  C.   News   Service    reporter   in   his comfortable   but    modest   residence   at    St.   Sava’ s  Orthodox   monastery   in   this   little   town   not   far    from Chicago.  He   wore   the   robes   of    his   office   and   spoke fluently   in   English,   despite   the   fact  he   came   to   this country    only   in   1940.
Bishop   Dionisije   is   48,   precisely    the   age   of  Archbishop   Stepinac,    who   in    recent    days    was condemned   by   a   Tito   court   to   16 years   at    hard labor,   on   charges   widely   considered    to    be    trumped up.
„This    trial    was    prepared    in    the    political      sphere,“  . .  declared     the    Bishop.    „It     was    for    the    purpose of    dividing    the    Catholic    Church   in   Croatia   from   its  leadership   at    the    Vatican.   Tito   has    openly    epressed this    purpose.“
„The    strategy,    which    comes    definitely    from   the Kremlin    in   Russia,   is    to   break   down   the   leadership of    religion.“
„It   should   be   noted   that   opposition   to   atheism    is stronger    when    there is    an    outside    leadership.   I  refer    to    the    Pope.“
Bishop    Dionisije    saw    only     martyrdom    for   Archbishop    Stepinac    if     the    sentence    of    the   Tito  court-sixteen   years   at   hard    labor  –  is   fallowed   out.
In   confirmation    of   his   assertion   That   the   Yugoslav regime   seeks   to   uproot   all   religion,    Bishop    Dionisije said   there    is    much    evidence   that Tito   is    now preparing   a   trial    against    Metropolitan   Joseph,     the actual    head    of    the   Orthodox   Church   in   Yugoslavia.  Numerically,    the   Orthodox    Church   is   the    largest religious   body   in    the   country,   followed   by   the  Catholic   Church.
The   Orthodox   leader   appealed    for   all   Christians   to work    together    in    defense    of    Christianity.    „We   differ in   many    points,   and    sharply, “    he said,    „but    in  defending    Christianity    we    can    work    together.“
„Christianity    will,   of    course,    survive.    We   may   hope for   a   change    sometime    in    Communism,    for,  eventually,    through    pressure    by    the   people themselves,    Communism   must    recognize    Christian  moral   law    and    Christianity    itself.    However,  vigorous  defense  is  the  immediate  problem.“
Returning  to  Archbishop  Stepinac,  the  Bishop   fervently  uttered  this  prayer:
„My  God  help  him  to  keep  his  spirit  high  and  to  endure,  that  through  his  courage   Christianity  may  win.“
( Vidi:  „THE  PITTSBURGH  CATHOLIC  NEWSPAPER“,  October  31,  1946 …  Page  8. )

Извор: Видовдан

3 comments

  1. Milosh

    Ne bi okarakterisao Vladiku Dionisija kao nekog koji bi bio mekan prema katolicima, a kamoli prema tom katolickom zlikovcu, alojzu stepincu. Vladika Dionisije je bio veliki anti komunista i podrzavao je pokret Generala Draze. Pretpostavljam da je njegovo „podrzavanje“ stepinca vise licilo na protivljenje komunistickog progona vere, a niukakvom slucaju da bi se moglo da pripise da je u bilo kom pogledu hteo da zastiti stepica.

  2. Замундије

    Управо зато што је антикомуниста је и пристрасан па му разне глупости могу пасти на памет. Због тога је наша ‘четничка’ дијаспора направила брдо глупости у својој псеудорелигијској идеологији и надуваном антикомунизму, због којег нису могли да виде шуму од дрвета.

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s